Edukacja estetyczna

Projekt realizowany przez Instytucję kultury inLodz21 we współpracy z Wydziałem Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego

Zgodnie z zapowiedziami, publikujemy materiał z realizacji jednego z projektów dotyczących wychowania estetycznego. W roku 2020 inLodz21 rozpoczęło wdrażanie projektu “Edukacji Estetycznej”, będącego jedną z kluczowych inicjatyw Instytucji. W tym celu została opracowana pierwsza część materiałów edukacyjnych dedykowanych nauczycielom i uczniom szkół ponadpodstawowych, obejmujących treści kształcenia z historii sztuki, które zostały zintegrowane z takimi przedmiotami, jak język polski, historia, muzyka, estetyka czy filozofia. Działania zapoczątkowaliśmy od przygotowania i przeprowadzenia pilotażowej lekcji z zakresu edukacji estetycznej. W pakiecie do lekcji powstały: 

  • scenariusz lekcji pod nazwą: “Matisse i IKEA”, dotyczącej twórczości wybitnego artysty Henri Matisse’a, przedstawionej w kontekście aprecjacji estetyki nowoczesnej i designu;
  • prezentacja multimedialna pod tym samym tytułem.

Instytucja inLodz21 działała w porozumieniu z wykładowcami, edukatorami i ekspertami, m.in.: prof. Anetą Pawłowską, dr Darią Rutkowską-Siuda czy dr. Piotrem Janikiem. Podjęliśmy również kontakt ze szkołami zainteresowanymi partnerstwem. Zależy nam na dalszym rozwijaniu projektu, a dotychczasowe działania oceniamy jako obiecujące.

Celem przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy z zakresu estetyki, kultury i sztuki, wsparcie nauczycieli w wykorzystaniu technologii online w dydaktyce oraz wzmacnianie potrzeby czynnego udziału w kulturze.

Zajęcia z estetyki wzbogacone o treści z zakresu historii sztuki i kultury miałyby zarówno aspekt  poznawczy, jak i wychowawczy. Bowiem sztuka, kultura i piękno docierają do emocjonalnej sfery  osobowości, co wpływa znacząco na rozwój intelektu, wyobraźni i kreatywności. 

Projekt zakłada przygotowanie pakietu materiałów dydaktycznych dotyczących szeroko pojętej edukacji estetycznej dla nauczycieli szkół ponadpodstawowych, skorelowanych z nową podstawą programową MEN. Pozwoli to na wyposażenie ich w kluczowe narzędzia do przeprowadzenia co najmniej 10 lekcji z zakresu edukacji estetycznej. Uzupełnieniem zajęć będą filmy oświatowe, wycieczki do muzeów w Łodzi i regionie oraz wyjazd studyjny z młodzieżą uczestnicząca w zajęciach do Krakowa. Celem przedsięwzięcia jest szerzenie wiedzy z zakresu estetyki, kultury i sztuki, wsparcie nauczycieli w wykorzystaniu technologii online w dydaktyce oraz wzmacnianie potrzeby czynnego udziału w kulturze.


Kontakt

Instytucja kultury inLodz21

Sekretariat:

sekretariat@inlodz21.pl

ul. Piotrkowska 122/7

90-006 Łódź 

REGON: 383232156

NIP: 7252288978