Instytucja Kultury inLodz21

Przez lata goniliśmy innych, dziś czas na to, abyśmy stali się liderem.

Hanna Zdanowska

PREZYDENT MIASTA ŁODZI

Instytucja kultury inLodz21 powołana została, by wspierać realizację strategii miasta Łodzi. Poznaj założenia strategii "Łódź jutra".

ŁÓDŹ JUTRA.
IDEA DLA MIASTA

Twoje miasto w Twoich rękach

Instytucja kultury InLodz21 jest częścią nowej strategii miasta "Łódź jutra", która wyznacza nowy poziom realizacji idei kulturowych w mieście, równomiernie do wdrażanego procesu rewitalizacyjnego. Dlatego  realizując strategie inwestycyjne, dbamy również o aspekty związane z rozwojem kultury. Naczelnym projektem jest Muzeum Cywilizacji będące unikatem w skali europejskiej, który wyznaczy nowy poziom realizacji idei kulturowych w Łodzi.

Placemaking

Strategia Miasta Łodzi zakłada wielokierunkowy i zrównoważony rozwój, czego rezultatem jest między innymi placemaking. Jest to proces tworzenia jakościowych miejsc, w których ludzie chcą żyć, pracować, bawić się i uczyć. Placemaking animuje publiczną i prywatną przestrzeń, odmładza struktury i przestrzeń ulic, poprawia żywotność lokalnych biznesów oraz bezpieczeństwo okolicy, a także łączy różne osoby, aby wzajemnie się inspirowały.

Aktywność obywatelska

Co-created city, czyli współdziałanie jest nowym systemem operacyjnym Miasta Łodzi. Kontynuacja tej strategii nadaje tempo kreowaniu wizerunku Miasta przez jego obywateli. Każda z inwestycji powstających  w ramach instytucji inLodz21 realizowana jest zgodnie z dedykowanym obszarem ideowym, aby wspierać procesy budowania świadomości społecznej i wszechstronnie aktywizować miejskie społeczności. Zależy nam, żeby Łódź stała się czempionem aktywności obywatelskiej. Naszą misją jest wykorzystanie twórczego potencjału miasta i budowanie jego wizerunku na zewnątrz.

Przedsięwzięcia inwestycyjne

Inwestycje inLodz21 realizowane są w ramach współpracy bazującej na partnerstwie publiczno-prywatnym. Chcemy zapewnić miastu dopływ świeżego potencjału, a zaangażowanym inwestorom umożliwić realizację śmiałych przedsięwzięć architektonicznych i kulturalnych. Projekt ma na celu znalezienie mechanizmów współfinansowania opartych na łączeniu budżetu publicznego z budżetem podmiotów prywatnych.

Plan działania inLodz21

Łączymy kulturę i architekturę, budując przyszłość Łodzi

MUZEUM CYWILIZACJI

inLodz21 odpowiada merytorycznie za stworzenie w Łodzi Muzeum Cywilizacji jako wizerunkowego symbolu miasta.

INWESTYCJE MIEJSKIE

inLodz21 to pionierski projekt urbanistyczny umożliwiający realizację innowacyjnych przedsięwzięć architektonicznych w mieście Łodzi. Naszym celem jest zaangażowanie prywatnych podmiotów do współpracy w trybie partnerstwa publiczno-prywatnego, uwzględniając priorytet najwyższej jakości architektonicznej.

KULTURA I EDUKACJA

Zadaniem Instytucji kultury inLodz21 jest rozwój kapitału społecznego poprzez tworzenie i realizowanie projektów kulturalno-edukacyjnych, odpowiadających na aktualne potrzeby lokalnej społeczności. Zależy nam na budowaniu więzi mieszkańców z miastem, wzmacnianiu ich poczucia dumy z miejsca swojego pochodzenia.

Instytucja inLodz21 powstała dzięki porozumieniu Urzędu Miasta Łodzi i Fundacji Atlas Sztuki

Fundacja Atlas Sztuki
Logo Urząd Miasta Łodzi

Kontakt

Instytucja kultury inLodz21

Sekretariat:

sekretariat@inlodz21.pl

ul. Piotrkowska 113

90-430 Łódź 

REGON: 383232156

NIP: 7252288978